Aktuality

Od 1.10.2022 do 30.9.2025 je Centrum prevence Mandl zapojeno do projektu Služby soc. prevence v Královéhradeckém kraji VII., který je financován z Operačního programu Zaměstnanost +.

Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078.