Historie centra

Důležité mezníky

Město Nové Město nad Metují je zřizovatelem Centra prevence Mandl.

 

1. 7. 2007 | Jsme registrováni jako poskytovatel sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

1. 1. 2016 | Transformujeme se na sociální rehabilitaci a měníme název na Centrum prevence Mandl

2016 | Centrum prevence Mandl i nadále zůstává členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

2019 | Iniciujeme pravidelná mezioborová setkávání „Sociální kafe“

2022 | Centrum prevence Mandl slaví 20 let působení v Novém Městě nad Metují