Mgr. Lenka Kulichová

Vedoucí centra a sociální pracovnice

Proč dělám to, co dělám?
Práce s lidmi mě lákala od malička a svou motivaci jsem si ujasnila na střední škole. Studium sociální práce mě jen utvrdilo v tom, že jsem si vybrala dobře a po studiu se nechci zavřít v kanceláři, ale chci pracovat přímo s lidmi. I když jsem již dlouhý čas na manažerské pozici, neopustila jsem práci s klienty. Právě to mě neustále posouvá vpřed a rozvíjí. A příběhy klientů mi stále připomínají, kolik síly v lidech je. Jen jí někdy potřebují znovu nalézt.

Vzdělání

 • Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem – obor sociální práce (Bc.)
 • Univerzita Hradec Králové – obor sociální práce (Mgr.)

Kurzy (vybrané)

 • Kurz telefonické krizové intervence Remedium (120 hodin)
 • Arteterapeutický seminář – sebezkušenostní práce vedená Ak.mal. Kamilou Ženatou (135 hodin)
 • Manažerské dovednosti Remedium (140 hodin)
 • Motivační rozhovory při práci s klienty v soc. službách Vzdělávací agentura Mgr. J. Fišerová (64 hodin)
 • Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR (567 hodin)
 • Teoretické studium psychoterapie SUR (230 hodin)
 • Kurz rodinného poradenství Prev-Centrum Praha (47 hodin)
 • Práce s rodinou v adlerovském duchu Mansio (16 hod.)
 • Encouragement – přístup i nástroj v soc. práci Mansio (48 hod.)
 • Terapeutická práce s dotekem (107 hod.)

Pracovní zkušenosti

 • 1999: dobrovolnice v programu Pět P (Ústí nad Labem)

 • 2002 – 2009: Občanské sdružení Salinger – kontaktní pracovnice a vedoucí NZDM Modrý pomeranč, manažer kvality, vedoucí služby Stopa čápa

 • 2009 – dosud: vedoucí a sociální pracovnice NZDM Klub Mandl Nové Město nad Metují, později služby sociální rehabilitace Centrum prevence Mandl

Telefon

tel. 491 470 651

mobil: 605 201 090

E-mail

vedouci.mandl@seznam.cz