Bc. Petra Pišlová

Sociální pracovnice

Proč dělám to, co dělám?
Už jako malá holka jsem byla ráda mezi lidmi, bavilo mě pozorovat druhé, povídat si s nimi a poslouchat, co říkají. Práce s lidmi byla jasná volba při výběru maturitních předmětů a následně i vysoké školy. Až praxe mě ale ujistila, že sociální práce je přesně to, co chci v životě dělat. Naučit se používat samu sebe jako nástroj pro práci s klienty mě naplňuje a motivuje stále na sobě pracovat a zdokonalovat se.

Vzdělání

 • Masarykova univerzita Brno – obor sociologie, sociální politika a sociální práce (4 semestry)
 • Univerzita Hradec Králové – obor sociální patologie a prevence (Bc.)

Kurzy (vybrané)

 • Potřeby klientů nízkoprahových služeb – ČAS (16 hodin)
 • Proces změny u klientů v intervenčních službách – Agentura STARS s.r.o. (24 hodin)
 • Techniky rozhovorů posilující motivaci ke změně – Agentura STARS s.r.o. (24 hodin)
 • Úvod do mediace a její uplatnění v sociální práci – Komora mediátorů a facilitátorů ČR (24 hodin)
 • Sandplaying – využití herního pískoviště v diagnostice a poradenství s dětmi i dospělými
 • Podané ruce o.p.s. (16 hodin)
 • Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky – Centrum pro rodinu a sociální péči (24 hodin)
 • Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb Diakonická akademie (24 hod.)
 • Práce s rodinou v adlerovském duchu Mansio (16 hod.)
 • Encouragement – přístup i nástroj v soc. práci Mansio (48 hod.)
 • Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii (nástup 2022)

Pracovní zkušenosti

 • 2004 – 2005: osobní asistentka k dětem s postižením (MŠ Rychnov nad Kněžnou)
 • 2006 – 2013: mateřská dovolená
 • 2013 – dosud: sociální pracovnice v NZDM Klub Mandl Nové Město nad Metují, později sociální pracovnice v Centru prevence Mandl, zajišťující službu sociální rehabilitace

Telefon

tel. 491 470 651

mobil: 736 472 604

E-mail

pislova.mandl@seznam.cz