Mgr. Petra Štěpánová

Mgr. Petra Štěpánová

Sociální pracovník

Proč dělám to, co dělám?

Nikdy mě nenapadlo, že to, co jsem považovala za mou přirozenost a součástí každodenního života, se jednou stane mým povoláním, mou prací. Jsem ráda, že to tak dopadlo. Teď tu jsem a můžu dál poslouchat, být s lidmi, inspirovat se jimi a hledat s nimi možné cesty životem…

Vzdělání

 • 2007 – 2011 Univerzita Hradec Králové, Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii
 • 2008 Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 – kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (155 hodin)

Kurzy (vybrané)

  • Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 2005 (54hod.)
  • Sebezkušenostní výcvik v kontaktní práci 2010 – 2011 (230 hod.)
  • Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách 2012 (64 hod.)
  • Arteterapeutický seminář Základní řada 2013 (48 hod.)
  • Encouragement, přístup i nástroj v sociálních službách 2019 (48 hod.)

Pracovní zkušenosti

 • 2018 – dosud sociální pracovník v Centru prevence Mandl, sociální rehabilitace
 • 2013 – 2018 rodičovská dovolená
 • 2003 – 2013 pracovník v soc. sl./sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení Mandl

 

Telefon

tel. 491 470 651

mobil: 727 900 102

 

E-mail

stepanova.mandl@seznam.cz