Mgr. Petra Štěpánová

Sociální pracovnice

Proč dělám to, co dělám?
Živí mě to, co je mi blízké. Komunikaci (sdělit co potřebuji a umět naslouchat) vnímám jako klíč ke štěstí. Mám ráda lidi a zajímají mě jejich osudy. Líbí se mi každodenní obohacování se, učení se a navíc být užitečný… co víc bych si mohla přát. Být s někým „tady a teď“ je dar pro obě strany. Děkuju za to.

Vzdělání

 • Univerzita Hradec Králové – Sociální pedagogika se zaměřením na Etopedii

Kurzy (vybrané)

 • Vzdělávací program Pracovník v sociálních službách – VOŠ a SPgŠ Litomyšl (155 hodin)
 • Sociálně psychologický výcvik pro zájemce o dobrovolnickou činnost – PPP HK (42h)
 • Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce – ČAS (230h)
 • Arteterapeutický seminář – základní řada vedeného ak.mal. Kamilou Ženatou (48h)
 • Finanční gramotnost – OPS HK (12h)
 • Agrese, šikana – dynamika procesu, řešení – Škola pro radost (20h)
 • Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží-Cheiron T (68 hodin)
 • Motivační rozhovory I., II. – Laxus,o.s. (32h)
 • Motivační rozhovory při práci s klienty v soc. službách Vzdělávací agentura Mgr. J. Fišerová (64 hodin)
 • Práce s rodinou v adlerovském duchu Mansio (16 hod.)
 • Encouragement – přístup i nástroj v soc. práci Mansio (48 hod.)

Pracovní zkušenosti

 • 2003 – 2013: Nízkoprahový zařízení klub Mandl Nové Město nad Metují
 • 2013 – 2018: rodičovská dovolená
 • 2018: Centrum prevence Mandl

Telefon

tel. 491 470 651

mobil: 727 900 102

E-mail

stepanova.mandl@seznam.cz