CENTRUM PREVENCE MANDL

| SOCIÁLNÍ REHABILITACE |
Pokračujte dolů

PROVÁZÍME OSOBY VE VĚKU 15 – 65 LET, KTERÉ VNÍMAJÍ SVOU SITUACI JAKO KOMPLIKOVANOU A/ NEBO OHROŽUJÍCÍ, A PROTO ABY JI ZVLÁDLY, POTŘEBUJÍ (NAŠI) PODPORU.

Aktuality

Občasník červenec 2024

Od 1.10.2022 do 30.9.2025 je Centrum prevence Mandl zapojeno do projektu Služby soc. prevence v Královéhradeckém kraji VII., který je financován z Operačního programu Zaměstnanost +.

Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078.

Každé úterý od 8.00 do 16.30 (i bez objednání) v Centrum Prevence Mandl nabízíme možnost podpory v této nelehké době. Prostřednictvím rozhovoru můžeme sdílet vaše starosti, obavy, trápení. Předáme informace a kontakty na další odborníky, návazné služby, jinou vhodnou pomoc. Nebudete v tom sami.

Kdo jsme

Kdo jsme a co nabízíme? Jaké principy ctíme a respektujeme a co garantujeme? Vysvětlíme Vám, co znamená pojem sociální rehabilitace, jak fungujeme a jak se můžete stát našim klientem…

Historie centra

Čemu vděčí centrum prevence za svou existenci? Co mu předcházelo, jaké byly stěžejní časové mezníky a čím vším jsme si už prošli… 

SLUŽBY

…pro koho tu jsme

Služby poskytujeme dle naplnění naší kapacity.

Kapacita ambulance – max. 25 klientů v daný okamžik
Kapacita terénu – 4 klienti za den

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, pro dosažení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Nevyznáte se v nepřehledných manuálech ke spotřebičům? Nedaří se Vám zorganizovat si efektivně rozvržení Vašeho dne? Máte problém s vedením Vaší domácnosti? Nedaří se Vám najít cestu dle adresy? Máte potíže s vyplňováním různých žádostí a formulářů?

Co nabízíme?
– Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
– Nácvik péče o domácnost
– Nácvik péče o dítě a další členy domácnosti
– Nácvik samostatného pohybu včetně orientace
– Nácvik dovedností k úředním úkonům

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Stává se Vám, že nerozumíte informacím, které získáte při jednání s institucemi? Stresují Vás různé společenské situace? Máte potíže při orientaci v dopravních prostředcích?

Co nabízíme?
– Nácvik schopností využívat dopravních prostředků
– Nácvik chování v různých společenských situací
– Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Potřebujete se dozvědět nějaké informace?
Nebo potřebujete jen poradit, kde co najít, kam zajít, koho poprosit o pomoc?

Co nabízíme?
– Informační servis a zprostředkování služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nejste si jist/á v tom, co už umíte? Potřebujete pomoci udržet to, co už jste zvládl/a?

Co nabízíme?
– Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovednost

– Konzultace s terapeutickým přístupem

OTEVÍRACÍ DOBA

Klientům služby poskytujeme:

Pondělí až pátek 8:00 – 16:30

(v centru či terénu dle dohody s klientem)

Pro zájemce o službu jsme v centru k dispozici:

Úterý 8:00 – 16:30

Pokud chcete přijít jiný den, volejte nebo pište.

O státních svátcích a víkendech je centrum prevence Mandl zavřeno.

NÁŠ TEAM

Mgr. Lenka Kulichová

Mgr. Lenka Kulichová

Vedoucí centra a sociální pracovnice

Bc. Petra Pišlová

Bc. Petra Pišlová

Sociální pracovnice

Mgr. Petra Štěpánová

Mgr. Petra Štěpánová

Sociální pracovnice

"Život není o tom, kolikrát upadneš, ale o tom kolikrát se dokážeš zvednout a jít dál."

„Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život.“

– Robert Fulghum –

"Udělejte co můžete, s tím co máte, tam kde jste"

– Roosevelt –

Kontaktujte nás

CENTRUM PREVENCE MANDL

Družstevní 587, Nové Město nad Metují 549 01

Mgr. Lenka Kulichová 

vedouci.mandl@seznam.cz

tel. 491 470 651

mobil: 605 201 090

Bc. Petra Pišlová

pislova.mandl@seznam.cz

tel. 491 470 651

mobil: 736 472 604

Mgr. Petra Štěpánová

stepanova.mandl@seznam.cz

tel. 491 470 651

mobil: 727 900 102

Dokumenty ke stažení

Papíry, informace či formuláře, které byste mohli potřebovat…. Chcete se stát našim klientem? Potřebujeme poradit nebo vědět o centru prevence více?